Breaking News

በቻይና በእስር ላይ የምትገኘው ናዝራዊት ጓደኛ ተያዘች፡፡

በቻይና በእስር ላይ የምትገኘው ናዝራዊት ጓደኛ ተያዘች፡፡

ናዝራዊት አበራ ለተባለች  ጓደኛዋ ኮኬን የተሰኘውን አደንዛዥ እፅ ሰጥታለች በሚል የተጠረጠረችው ግለሰብ በቁጥጥር ስር ዋለች፡፡

ኢቢሲ እንደዘገበው በቻይና በእስር ላይ ለምትገኘው ናዝራዊት አበራ ኮኬን የተሰኘውን አደንዛዥ እፅ ሰጥታለች በሚል ወንጀል የተጠረጠረችው ስምረት ካህሳይ ሰለሞን ፀጋዬ  ከተባለ ከጓደኛዋ ጋር ነው በቁጥጥር ስር የዋለችው፡፡

leave a reply